Gulbarga University
Year of establishment: 1980-81
JNANA GANGA, GULBARGA - 585 106, KARNATAKA STATE
DEPARTMENT OF P.G. STUDIES AND RESEARCH IN KANNADA

Department of P.G. Studies and Research in Kannada
Courses Offered
Course
Intake
Duration
Eligibility
M.A Kannada
50
Four Semesters (Two years)
BA with Kannada as one optional GM:50%, OBC:45%, SC/ST: 40%
M.Phil.
02 per guide
One year (Full time)
Two years (Part time)
MA
Ph.D.
Per guide 6
Minimum 3 years
Maximum 5 years
MA or M.Phil.
Fee structure: (See Fee Notification)
Course outline (M.A. Kannada)
I Semester
II Semester
1.1
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
2.1
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
1.2
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ
2.2
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ
1.3
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ
2.3
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅದ್ಯಯನ
1.4
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ
2.4
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
1.5
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಘಟ್ಟದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ
2.5
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞನ
III Semester
IV Semester
3.1
ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.1
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.2
ತೌಲನಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞನ ಮತ್ತು ನಿಘಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರ
4.2
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ
3.3
ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.3
ಸ್ವರವಚನ -ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.4
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ
4.4
ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ
3.5
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾವ್ಯ ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾದಂಬರಿ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ನಾಟಕ
4.5
ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞನ ಪರಿಚಯ
Faculty
S. No.
Name / Phone No. / E-mail
Designation
Qualification
Specialization
1
ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣ
+91 8532-221248 (R)
+91 9448007630(Cell)
nagabhushan.c@gmail.com
ಪ್ರವಾಚಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ
2
ಡಾ.ಕೆ. ಶಾರದಾ
+91 9449688714 (Cell)
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
Thrust Area
೧. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ
೨. ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ
೩. ಭಾಷಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
೪. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನೆ
Research Publications / Books
1
International
2
National
3
Any others
4
Books
Research Guidance
1
Ph.D.
2
M.Phil.
Facilities Available
Five Computesr, One Laser Printer, One OHP and Internet etc.
Copyright © 2010 GULBARGA UNIVERSITY. All Rights Reserved.