Gulbarga University
Year of establishment: 1980-81
JNANA GANGA, GULBARGA - 585 106, KARNATAKA STATE
DEPARTMENT OF P.G. STUDIES AND RESEARCH IN KANNADA

Department of P.G. Studies and Research in Kannada
Courses Offered
Course
Intake
Duration
Eligibility
M.A Kannada
50
Four Semesters (Two years)
BA with Kannada as one optional GM:50%, OBC:45%, SC/ST: 40%
MA Kannada & Janapad
20
Four Semesters (Two years)
Any degree
GM:50%, OBC:45%, SC/ST: 40%
M.Phil.
12
One year (Full time)
Two years (Part time)
MA
Ph.D.
Per guide 6
Minimum 3 years
Maximum 5 years
MA or M.Phil.
P.G. Dip/Certificate Course
25
One year
35%
Fee structure: (See Fee Notification)
Course outline (M.A. Kannada)
I Semester
II Semester
1.1
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
2.1
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
1.2
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ
2.2
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ
1.3
ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ
2.3
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅದ್ಯಯನ
1.4
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ
2.4
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
1.5
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಘಟ್ಟದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ
2.5
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞನ
III Semester
IV Semester
3.1
ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.1
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.2
ತೌಲನಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞನ ಮತ್ತು ನಿಘಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರ
4.2
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ
3.3
ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.3
ಸ್ವರವಚನ -ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.4
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ
4.4
ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ
3.5
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾವ್ಯ ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾದಂಬರಿ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ನಾಟಕ
4.5
ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞನ ಪರಿಚಯ
Course outline (M.A. Kannada and Janapad))
I Semester
II Semester
1.1
ಜಾನಪದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು
2.1
ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು
1.2
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಅದ್ಯಯನ
2.2
ಜಾನಪದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಈಚಿನ ಪ್ರವ್ರಿತ್ತಿಗಳು
1.3
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
2.3
ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ
1.4
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆ
(ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಲಿನಿಕವಾಗಿ)
2.4
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
1.5
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ
2.5
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆ
III Semester
IV Semester
3.1
ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.1
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.2
ತೌಲನಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞನ ಮತ್ತು ನಿಘಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರ
4.2
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ
3.3
ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಸಾಹಿತ್ಯ
4.3
ಸ್ವರವಚನ -ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3.4
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ
4.4
ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ
3.5
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾವ್ಯ ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ಕಾದಂಬರಿ,
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕರವೊಂದುರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ-ನಾಟಕ
4.5
ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞನ ಪರಿಚಯ
Faculty
S. No.
Name / Phone No. / E-mail
Designation
Qualification
Specialization
1

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ
+91 9902601519 (Cell)
Email ID:drbasawarajpolicepatil1954@gmail.com

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
2
ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ
+91 9449163751 (Cell) Email ID: h.t.pote@gmail.com
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಡಿ.ಲಿಟ್
ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3
ಡಾ. ಎಸ್.ಎಂ ಹಿರೇಮಠ
+91 9448251600 (Cell)
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಕವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆ, ವೀರಾಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
4
ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ
+91 9448778991 (Cell) Email ID: veerannadande@gmail.com
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
5
ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ. ನಾಯಕ
+91 9986748423 (Cell)
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
Thrust Area
೧. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ
೨. ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪದ ಔಷಧಿ
೩. ಭುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ
೪. ಭಾಷಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
೫. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನೆ
Research projects
On Going
Si. No.
Title of the project
Name Of the Principle Investigator
Funding Agency
Duration
Amount sanctioned in Lakhs
1.
2.
Completed
Si. No.
Title of the project
Name Of the Principle Investigator
Funding Agency
Duration
Amount sanctioned in Lakhs
1.
2.
Research Publications / Books
1
International
2
National
3
Any others
4
Books
Research Guidance
1
Ph.D.
2
M.Phil.
Workshops / Seminars / Conferences Organized
1
ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರರ ೨೬೦೦ ನೆಯ "ಜನ್ಮಮಹೊಥ್ಸವ" ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ , ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ ೦೨.೦೧.೨೦೦೨.
2
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲು ತಲೆಮಾರು " ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ೨೪ ಮತ್ತು ೨೫ನೆಯ ದೆಸೆಮ್ಬೇರ, ೨೦೦೨.
3
ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುನಾರಚನೆ: ದಲಿತರ ದ್ರಿಷ್ಟಿಕೋಣ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗು ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೨೪-೨೬ ಜುಲೈ, ೨೦೦೨.
4
ಜನಪದ ವೈಧ್ಯಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞನಿಕತೆ " ಘೋಲಕ್ಲೋರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ತ್ರೀವಿಂದ್ರಂ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦೩.೧೦.೨೦೦೩ ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ.
5
ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ "- ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ದಿನಾಂಕ ೦೮.೦೯.೨೦೦೪.
6
ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ : ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೩೧.೧೨.2005 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ.
7
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಲ್ಪಕಲ ಶಿಬಿರ" ಗುಲಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಿನಾಂಕ ೨೦.೦೯.೨೦೦೪ ರಿಂದ ೨೦.೦೯.೨೦೦೪.
8
ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಶಿಬಿರ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿನಾಂಕ ೧೦.೦೯.೨೦೦೩.
Facilities Available
One computer, All in One Printer, OHP etc.
Copyright © 2010 GULBARGA UNIVERSITY. All Rights Reserved.